PUBG-M #1060 - Đăng nhập Facebook - Phiên bản Việt Nam - BP 1,145

Tài khoản Facebbok. Đăng nhập lần đầu bằng 3G-4G để tránh bị xác minh. Nếu bị xác minh vui lòng liên hệ Fanpage shop (tự ý xác minh shop sẽ không chịu trách nhiệm)

Nạp tiền Facebook Shop