9,000đ mỗi lượt quay

Trong Hũ Vàng Có 1,627,200đ


Lịch sử tiền nổ hũ

TÊN SỐ TIỀN THỜI GIAN
Kòii 1,244,800đ 2021-12-01 20:45:50
Tuân Trần 3,599,200đ 2021-11-05 10:38:18am
Võ Bảo Ngân 3,876,800đ 2021-10-13 12:03:38
Trần Văn Khánh 2,275,200đ 2021-10-02 10:22:53
Trần Thị Kim Cương 3,003,200đ 2021-09-29 15:56:27
TÊN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Xin chờ
ID LOẠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
Xin chờ
NẠP TIỀN HỖ TRỢ