9,000đ mỗi lượt quay

Trong Hũ Vàng Có 3,148,000đ


Lịch sử tiền nổ hũ

TÊN SỐ TIỀN THỜI GIAN
Pham Thị Thanh 3,045,600đ 2022-03-15 21:51:45
Đat Hoang 5,868,000đ 2022-03-14 13:08:01
Kura Sa 1,568,800đ 2022-02-19 11:24:26
Bình Trẻ Trâu 2,347,200đ 2022-02-02 11:40:16
Hờ Tin 2,424,000đ 2022-01-23 13:40:37
TÊN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Xin chờ
ID LOẠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
Xin chờ
NẠP TIỀN HỖ TRỢ