9,000đ mỗi lượt quay

Trong Hũ Vàng Có 2,262,400đ


Lịch sử tiền nổ hũ

TÊN SỐ TIỀN THỜI GIAN
Tu Lê 2,528,800đ 2022-08-05 21:47:08
Tu Lê 4,146,400đ 2022-07-26 10:50:33
Pham Thị Thanh 3,045,600đ 2022-03-15 21:51:45
Đat Hoang 5,868,000đ 2022-03-14 13:08:01
Kura Sa 1,568,800đ 2022-02-19 11:24:26
TÊN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Xin chờ
ID LOẠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
Xin chờ
NẠP TIỀN HỖ TRỢ