9,000đ mỗi lượt quay

Trong Hũ Vàng Có 2,829,600đ


Lịch sử tiền nổ hũ

TÊN SỐ TIỀN THỜI GIAN
Vũ Đẹp Trai 1,637,600đ 2023-04-07 20:58:45
Quý Nguyễn 1,342,400đ 2023-03-05 19:59:53
Trai Họ Bùi 1,890,400đ 2023-01-25 16:38:59
Luong Tran 1,560,000đ 2022-11-26 09:17:06
Nguyễn Lâm 2,709,600đ 2022-10-21 02:07:51
TÊN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Xin chờ
ID LOẠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
Xin chờ
NẠP TIỀN HỖ TRỢ