9,000đ mỗi lượt quay

Trong Hũ Vàng Có 842,400đ


Lịch sử tiền nổ hũ

TÊN SỐ TIỀN THỜI GIAN
Trần Quyên 1,667,200đ 2023-10-01 08:39:15
Phạm Thị Thắm 1,843,200đ 2023-08-31 00:48:07
Giang Bùi 3,879,200đ 2023-08-11 19:29:49
Trần Quyên 3,510,400đ 2023-07-18 11:09:05
Vũ Đẹp Trai 1,637,600đ 2023-04-07 20:58:45
TÊN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Xin chờ
ID LOẠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
Xin chờ
NẠP TIỀN HỖ TRỢ