9,000đ mỗi lượt quay

Trong Hũ Vàng Có 2,938,400đ


Lịch sử tiền nổ hũ

TÊN SỐ TIỀN THỜI GIAN
Hờ Tin 3,569,600đ 2021-09-19 15:59:09
Hoang Nguyen 1,687,200đ 2021-09-10 20:24:06
Anh Duc Anh 3,366,400đ 2021-08-29 14:38:35
Anh Bi Nguyen 2,973,600đ 2021-08-28 05:19:16
Trần Quyên 1,036,800đ 2021-08-25 20:49:11
TÊN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Xin chờ
ID LOẠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
Xin chờ
Nạp tiền Facebook Shop