9,000đ mỗi lượt quay

Trong Hũ Vàng Có 2,875,200đ


Lịch sử tiền nổ hũ

TÊN SỐ TIỀN THỜI GIAN
Liệu Kaka 2,088,000đ 2024-02-09 00:58:51
Phong Le 1,108,000đ 2023-12-03 21:57:01
Trần Quyên 1,667,200đ 2023-10-01 08:39:15
Phạm Thị Thắm 1,843,200đ 2023-08-31 00:48:07
Giang Bùi 3,879,200đ 2023-08-11 19:29:49
TÊN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Xin chờ
ID LOẠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
Xin chờ
NẠP TIỀN HỖ TRỢ